Over Studiedagen, Lezingen en Workshops


Voor scholen of andere instanties die met kinderen werken, verzorg ikverschillende vormen van scholing. Het kan gaan om een hele studiedag, een'opfrisuurtje' of een informatieve lezing voor leerkrachten en/ of ouders. Onderstaand een overzicht van verschillende mogelijkheden.

Ik nodig u uitcontact met mij op te nemen en uw wensen te bespreken. Op de site staan slechtsvoorbeelden. In een kennismakingsgesprek kunnen ook de praktische zakenbesproken worden.


Voorbeelden van scholingsmogelijkheden:

Studiedag (4 a 5 uur) - Intensieve theoretische training over één of tweeverschillende onderwerpen

Workshop (3 a 4 uur) - Intensieve praktische training met nadruk op zelfmaterialen vervaardigen voor specifieke doelgroep Lezing (2 uur) - Informatieve Lezing over bepaald onderwep. Vooral geschiktvoor leerkrachten en ouders.

Opfrisuurtje (1 uur) - Speciaal voor leerkrachten, IB, RT 'bijgepraat' en'opgefrist' worden over specifiek onderwerp


Voor elke variatie zijn verschillende onderwerpen mogelijk, zoals: Dyslexie, Dyscalculie, Hoogbegaafdheid,Faalangst, Werkgeheugen etc.