leerproblemen

Het kan zijn dat kinderen of jongeren tijdelijk of al langer niet goed tot leren komen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor het leren niet goed gaat. Zo kan het zijn dat de concentratie erg zwak is, het werkgeheugen niet optimaal benut wordt of ontwikkeld is, dat er te veel spanning is op school of thuis, dat er sprake is van (faal)angst of bijvoorbeeld dat er sprake is van een oorzaak in de ontwikkeling. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

De behandeling begint met een intakegesprek waar ruimte is om de problemen te bespreken. In de eerste zes weken van de behandeling ga ik vervolgens uitzoeken waardoor het niet goed gaat met leren. Soms doe ik dit aan de hand van onderzoeken, maar vaker maak ik gebruik van oefeningen, spelletjes en gesprekken. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd naar de concentratie of hoe de regelfuncties van de hersenen (executieve functies) ontwikkeld zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk om veel tijd en aandacht te besteden aan de gehele ontwikkeling en ervaringen van het kind of de jongere zelf.

Wanneer voor mij duidelijk is waardoor het leren niet op gang komt bespreek ik met u hoe ik het leerprobleem wil gaan behandelen. Afhankelijk van de oorzaak volgt een korte of langerdurende behandeling. Soms is het goed om samen met de ouder(s) intensief contact te hebben of ook samen te werken met school. Dit gaat altijd in overleg met u.


ONDERZOEK NAAR LEERPROBLEMEN


Ik heb mij op post-academisch niveau verder geschoold ten aanzien van diagnostiek en behandeling van de executieve functies