hoe verloopt een behandeling?

Behandelingen binnen mijn praktijk zijn geschikt voor kinderen (vanaf 5 jaar), adolescenten (middelbare scholieren), jong volwassenen (studenten) en volwassenen. U kunt met verschillende soorten problematiek bij mijn praktijk terecht. U kunt dan denken aan leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie, hoogbegaafdheid (al dan niet in combinatie met dyslexie of dyscalculie) en de problemen die dat kan geven, gepest worden of ouders die gaan scheiden en daar emotioneel moeite mee hebben, gedragsstoornissen zoals AD(H)D of het hebben van een taalachterstand in verband met woonachtig geweest te zijn in het buitenland.   

Wanneer u een behandeling bij mijn praktijk overweegt, kunt u het beste contact met mij zoeken om een eerste afspraak te maken. Tijdens deze eerste afspraak kunnen we met elkaar kennismaken en kunt u vertellen voor welke problemen van uw zoon en/ of dochter of van uzelf u een behandeling zoekt. Zo'n eerste afspraak wordt niet in rekening gebracht.

Nadat duidelijk is geworden voor welke problemen van uw zoon en/ of dochter of u zelf u hulp zoekt, start ik met de eerste fase van de behandeling die ongeveer 6 weken duurt. In deze eerste 6 behandelingen zullen naast gesprekken ook wat verschillende tests afgenomen worden om duidelijk te krijgen hoe de didactische ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling zich voltrokken heeft. Ik vind het heel belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen en niet alleen naar de problematiek op zichzelf te kijken. Ik neem hier ruim de tijd voor.

Na deze eerste fase schrijf ik een observatieverslag en handelingsplan. In het observatieverslag beschrijf ik de resultaten van de afgenomen onderzoeken en eventueel opvallende dingen die zich in deze periode hebben voorgedaan. In het handelingsplan wordt de problematiek beschreven, meetbare doelen gesteld en een plan van aanpak gemaakt. Het handelingsplan, de doelen en het plan van aanpak is gericht op de komende 3 maanden.

Elke 3 maanden (of sneller indien nodig) vindt er een evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie wordt gekeken of de doelen bereikt zijn en het handelingsplan kan worden voortgezet, zo nodig moet worden aangepast en of/ hoe de behandeling de komende 3 maanden wordt voortgezet