DYSLEXIE ONDERZOEK


DYSLEXIE DIAGNOSE


Dyslexie behandeling

In mijn praktijk behandel ik al 11 jaar veel kinderen, jongeren, studenten en volwassenen met dyslexie of een vermoeden van dyslexie. Ik heb de afgelopen 20 jaar veel theoretische kennis en praktische ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van dyslexie. Van 2000 tot 2005 heb ik aan de Universiteit Leiden promotieonderzoek gedaan bij professor Wied Ruijssenaars op het gebied van dyslexie. Ik werk zes dagdelen in mijn eigen praktijk en drie ochtenden op twee verschillende scholen waar ik bij beide veel kinderen en jongeren behandel met dyslexie of een vermoeden van dyslexie.

Mijn behandelingen zijn voor ieder kind op maat gemaakt. Ik maak daarvoor gebruik van bijvoorbeeld de methodes 'Zuid-Vallei' (nieuwe uitgave), 'Spellingsprint' en 'Geregeld'. Methodes die zijn ontworpen voor kinderen met dyslexie of (ernstige) spellingproblemen. Tevens maak ik gebruik van eigen materialen en verschillende soorten online programma's speciaal ontworpen voor kinderen met (ernstige) spellingproblemen. Hierdoor kunnen kinderen op een leuke en verantwoorde manier thuis oefenen. Voor jongeren, studenten en volwassenen worden ook programma's op maat gemaakt met leeftijdsadequaat materiaal.

Het kan zijn dat de verschillende problemen die dyslexie geeft erg onzeker maken, het gevoel van eigenwaarde beïnvloeden of (ernstige) (faal)angst veroorzaken. In mijn behandeling geef ik daarom ook veel aandacht aan psycho-educatie (wat hoort bij dyslexie en wat niet?) en aan de emotionele ontwikkeling. Ik hoop hiermee de (faal)angst, onzekerheid en het verminderde gevoel van eigenwaarde om te buigen naar minder angst, meer zelfvertrouwen en een realistischer beeld van zichzelf.

Bij mij is een behandeling van dyslexie (of een vermoeden van dyslexie) niet enkel gericht op de lees- en spellingproblemen, maar op de hele persoon. Ik vind het belangrijk om niet alleen aandacht te geven aan de zwakke aspecten van een kind of jongere, maar ook te focussen op diens sterke kanten, persoonlijke ontwikkeling en emotionele ontwikkeling. In praktijk betekent dit dat er tijdens behandelingen ook ruimte is voor gesprekken, spelletjes of oefeningen.
Ik heb mij op post-academisch niveau verder geschoold ten aanzien van diagnostiek en behandeling van dyslexie.