Wat houdt Remedial Teaching bij mijn praktijk in en hoe verloopt een behandeling?


Remedial Teaching binnen mijn praktijk is geschikt voor kinderen (vanaf 5 jaar), adolescenten (middelbare scholieren) en jong volwassenen (studenten). Kinderen en jongeren met verschillende soorten problematiek kunnen bij mijn praktijk terecht. U kunt dan denken aan kinderen met een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie, een kind dat gepest wordt en daar emotioneel moeite mee heeft, een kind met een autisme spectrum stoornis zoals asperger, een kind met een gedragsstoornis zoals AD(H)D, een kind dat hoogbegaafd is (of een ontwikkelingsvoorsprong heeft), of een kind met een taalachterstand in verband met woonachtig geweest te zijn in het buitenland.             

Ik ben naast Remedial Teacher ook Muziekdocent en Orthopedagoog. Dat betekent dat ik naast de opleiding voor Remedial Teacher een opleiding voor muziekdocent heb gedaan aan het Conservatorium en een universitaire opleiding in de Orthopedagogiek (gedragswetenschappen) heb gedaan aan de Universiteit Leiden. Hierdoor ben ik bevoegd om ook intelligentietesten of andere diagnostische of didactische testen bij kinderen en jongeren af te nemen.

Mijn expertise ligt onder andere bij de behandeling van alle aspecten (zowel cognitief als emotioneel) van verschillende leerstoornissen zoals dyslexie en/of dyscalculie al dan niet in combinatie met (hoog)begaafdheid. Tevens heb ik veel ervaring met de behandeling van kinderen of jongeren met werkgeheugenproblemen, AD(H)D en/of zwakke executieve functies en kinderen of jongeren met (ernstige) faalangst. Ik heb me tijdens en na mijn studies verdiept in de verschillende soorten problemen (zowel emotioneel als didactisch) die voortkomen uit een leerstoornis, zoals bijvoorbeeld bij dyslexie of dyscalculie .

De praktijk is minder geschikt voor kinderen met een ernstige gedragsstoornis of een ernstige verstandelijke beperking.

Een behandeling bij een Remedial Teacher/ Orthopedagoog kan ook behulpzaam zijn om bij uw kind meer zelfvertrouwen op te bouwen in een periode dat het even niet lekker loopt op school of als er problemen thuis zijn. Dat kan door verschillende omstandigheden komen. Soms loopt het gewoon niet lekker op school, omdat uw kind de lesstof van dat moment even niet begrijpt. Ook kan het zijn dat er sprake is van een leerprobleem (mild) of leerstoornis (ernstiger). In beide gevallen kan (snelle en adequate hulp) van een Remedial Teacher/ Orthopedagoog helpen. Er zijn dus verschillende redenen en aanleidingen waarom kinderen of jongeren Remedial Teaching of begeleiding van een Orthopedagoog krijgen.  


Hoe verloopt een behandeling?

Wanneer u een behandeling bij mijn praktijk overweegt, kunt u het beste contact met mij zoeken om een eerste afspraak te maken. Tijdens deze eerste afspraak kunnen we met elkaar kennismaken en kunt u vertellen voor welke problemen van uw zoon en/ of dochter u een behandeling zoekt. Zo'n eerste afspraak wordt niet in rekening gebracht.

Nadat duidelijk is geworden voor welke problemen van uw zoon en/ of dochter u hulp zoekt, start ik met de behandeling van uw zoon of dochter. Na ongeveer 6 bijeenkomsten heb ik een goed beeld kunnen vormen van de problematiek die bij uw zoon of dochter speelt. In de eerste 6 behandelingen zullen ook wat diagnostische tests afgenomen worden om in kaart te brengen hoe de didactische ontwikkeling en indien nodig, de emotionele ontwikkeling, van uw zoon of dochter zich voltrokken heeft.
Na deze beginperiode schrijf ik een observatieverslag en handelingsplan. In het observatieverslag beschrijf ik de resultaten van de afgenomen onderzoeken en eventueel opvallende dingen die zich in deze periode hebben voorgedaan. In het handelingsplan wordt de problematiek beschreven en een plan van aanpak gemaakt. Het handelingsplan en plan van aanpak is gericht op de komende 3 maanden.

Elke 3 maanden vindt er een evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie wordt gekeken of het handelingsplan kan worden voortgezet, zo nodig moet worden aangepast en of/ hoe de behandeling de komende 3 maanden wordt voortgezet