Dyslexie de Baas

Groepstraining of individuele training voor jongeren (8 tot 16 jaar)

Ernstige problemen met lees- en schrijfvaardigheid kunnen de schoolloopbaan van kinderen en jongeren in sterke mate belemmeren. Naast stagnaties in de schoolloopbaan wordt in de wetenschappelijke literatuur gesproken over het ontwikkelen van psychische klachten (negatief zelfbeeld, faalangst, depressieve klachten). Het ontwikkelen van deze problemen hangt vaak af van de wijze waarop de mensen in de omgeving de problemen erkennen en de dyslectische leerling ondersteunen. Ook de wijze waarop het kind zelf met de beperking omgaat is daarbij belangrijk.

De Praktijk Remedial Teaching Leiden, biedt een individuele training of groepstraining aan, waarbij kinderen leren beter om te gaan met hun beperking en de kans op het ontwikkelen van secundaire problematiek wordt verkleind.

Inhoud van de training
De training gaat er vanuit dat de kinderen zelf leren beter om te gaan met hun beperking om daarmee hulpeloos gedrag en afhankelijkheid van ouders en leerkrachten te verminderen. De jongeren worden uitgelokt na te denken op welke wijze dyslexie zich bij hen manifesteert en tot welke problemen dit leidt. Er worden technieken aangereikt om eventuele stress, die bepaalde lees- en
schrijf-opdrachten kunnen ontlokken, adequater te hanteren. De kinderen worden getraind in het leren onderkennen van negatieve
gedachten (“het lukt me toch nooit”, “leren heeft bij toch geen zin”) en deze negatieve gedachten om te buigen in realistischer constructievere gedachten. Tevens krijgen ze hulpmiddelen aangereikt om het oplossen van hun (studie)problemen meer zelf te kunnen sturen.

Door rollenspelen oefenen ze in het beter leren behartigen van hun belangen. De training is erop gericht om meer grip te krijgen op het leren en hun vaardigheid om problemen op te lossen te vergroten. Ik streef ernaar om het zelfbeeld van de dyslectische jongeren over hun functioneren op school te verbeteren. Zo verwacht ik dat ook angst - en stemmingsklachten verminderen.

N. B. Het is dus geen didactische training gericht op het aanleren van verschillende studietechnieken.

Doelgroep
In aanmerking komen dyslectici, al dan niet in het bezit van een dyslexieverklaring, die stress ervaren en zich soms somber voelen. De training is geschikt voor basisscholieren uit groep 7 en 8, HAVO/VWO, HAVO/VMBO leerlingen tot 18 jaar. Leerlingen van andere schooltypes en/of een andere leeftijdsgroep, of zonder dyslexieverklaring die belangstelling hebben,kunnen zich eveneens aanmelden. In overleg wordt dan nagegaan in hoeverre er voor deze leerling eveneens een passend aanbod gedaan kan worden.

Hoe vaak? Hoe lang? Wanneer? Waar?

Er worden in totaal 12 groepsbijeenkomsten gehouden.
Elke bijeenkomst duurt in een groep: 1 ½ uur/ individueel: 45 minuten
Bij voldoende aanmeldingen wordt een groepstraining opgestart, anders wordt de training individueel gegeven.
De bijeenkomsten vinden plaats in de praktijk op de Morskade 7A in Leiden

De training kost €42,00 euro per bijeenkomst (exclusief materialen).

Meer weten?
Voor verdere informatie kunt u altijd contact opnemen.