Over Studiedagen, Lezingen en Workshops


Voor scholen of andere instanties die met kinderen werken, verzorg ik verschillende vormen van scholing. Het kan gaan om een hele studiedag, een 'opfrisuurtje' of een informatieve lezing voor leerkrachten en/ of ouders. Onderstaand een overzicht van verschillende mogelijkheden.
Ik nodig u uit contact met mij op te nemen en uw wensen te bespreken. Op de site staan slechts voorbeelden. In een kennismakingsgesprek kunnen ook de praktische zaken besproken worden.

Voorbeelden van scholingsmogelijkheden:
Studiedag (4 a 5 uur) - Intensieve theoretische training over één of twee verschillende onderwerpen
Workshop (3 a 4 uur) - Intensieve praktische training met nadruk op zelf materialen vervaardigen voor specifieke doelgroep Lezing (2 uur) - Informatieve Lezing over bepaald onderwep. Vooral geschikt voor leerkrachten en ouders.
Opfrisuurtje (1 uur) - Speciaal voor leerkrachten, IB, RT 'bijgepraat' en 'opgefrist' worden over specifiek onderwerp

Voor elke variatie zijn verschillende onderwerpen mogelijk, zoals: Dyslexie, Dyscalculie, Hoogbegaafdheid, Faalangst, Werkgeheugen etc.