Werkgeheugentraining met Jungle Memory

Jungle Memory is een werkgeheugentraining. Werkgeheugen is ons vermogen om informatie te kunnen onthouden en te kunnen verwerken. De bekende kleine gele papiertjes gebruiken we niet alleen om iets te onthouden, maar ook om er iets mee te doen, bijvoorbeeld als we iets willen gaan schrijven of een lijstje willen afwerken. Op dezelfde manier gebruiken we het Werkgeheugen om kleine aantekeningen te maken of daar iets mee te doen.

Voor succes in de klas is het nodig dat je informatie kunt vasthouden en er iets mee kunt doen. Voor succes in de klas is Werkgeheugen nodig. Ons gele Post-It papiertje is de basis voor het leren op school, van tekstbegrip, rekenen en schrijfvaardigheid tot aan eenvoudige taken als iets overschrijven van het bord of de weg weten in de school. Laten we het lezen als voorbeeld nemen: om te snappen wat je aan het lezen bent, moet je onthouden waar je bent in de zin, de betekenis van een woord kunnen ophalen uit je geheugen en dit kunnen koppelen aan de strekking van wat je daarvoor hebt gelezen. Schrijven is zelfs nóg moeilijker omdat je een actievere rol hebt in het ordenen en opschrijven van informatie op een zinvolle manier. Zonder Werkgeheugen zouden we deze website niet kunnen schrijven en jij zou de website niet kunnen lezen.

Opzet van de training 

U overweegt of bent van plan om aan de slag te gaan met Jungle Memory. De training bestaat uit het 4 maal per week (20 minuten per keer), gedurende 8 weken, doen van een drietal oefeningen. Geleidelijk aan worden de oefeningen moeilijker. Per oefening zijn er 10 pogingen en er dienen 8 pogingen goed te zijn om door te kunnen naar een volgend level. Een demo kan bekeken worden via: http://www.youtube.com/watch?v=G7nAuI_jvug. De training is ontwikkeld, na tien jaar studie en onderzoek, door Tracy Packiam Alloway en Ross Alloway (tracyalloway.com).  


Kenmerken van deze werkgeheugentraining zijn: 

Maakt het leren makkelijker voor 7 tot 88 jarigen

De werking van Jungle Memory is wetenschappelijk aangetoond voor leerlingen met leerproblemen, waaronder ook leerlingen met Dyslexie en Autisme. De training pretendeert niet een behandelvorm voor ADHD of andere diagnosen te zijn, maar positioneert zich nadrukkelijk als training voor kinderen met concentratie- en leerproblemen. Het spreekt voor zich dat de training wel bij ADHD, Autisme, Dyslexie, etc. in te zetten is. 

 

Bewezen werkzaam

Bewijs uit klinische studies heeft aangetoond dat Jungle Memory IQ-scores, het werkgeheugen en schoolresultaten kan verbeteren. Leerlingen die Jungle Memory gebruikten verbeterden hun IQ-score en hun schoolresultaat van C naar B of van B naar A in slechts 8 weken.

 


Gebaseerd op baanbrekend onderzoek

Jungle Memory is gebaseerd op baanbrekend onderzoek naar hoe je het werkgeheugen moet trainen. Werkgeheugen is een van de belangrijkste leervaardigheden. Het is de motor van het brein bij het leren.

 

Heeft goede pers!

Leerkrachten en ouders rapporteren dat de prestaties in de klas, het zelfvertrouwen en het gedrag verbeterd is na het gebruik van Jungle Memory. Op dit moment is Jungle Memory het enige trainingsprogramma dat direct na de training al verbeteringen laat zien in schoolresultaten

 


Traint het werkgeheugen van 7-88 jarigen

Jungle memory traint leerlingen hun werkgeheugen te gebruiken. Het werkgeheugen stelt ons in staat om mentale aantekeningen te maken van stukjes informatie die we moeten onthouden of gebruiken. We gebruiken deze vaardigheid bij talloze vakken als taal, rekenen, geschiedenis of NASK. Door het werkgeheugen te trainen kunnen leerlingen een flinke sprong voorwaarts maken. 

 

Richt zich op belangrijke hersengebieden

Jungle Memory is ontworpen om werkgeheugenvaardigheden te verbeteren die cruciaal zijn bij het leren. Jungle Memory stimuleert de Prefrontale Cortex en werkgeheugengebieden in het brein. Jungle Memory kan het lezen, schrijven en logisch redeneren verbeteren. Het leert leerlingen de aandacht goed te richten en ingewikkelde opdrachten aan te kunnen. 

 

Helpt leerlingen om eisen vanuit de school aan te kunnen

Met een goed werkgeheugen kan een leerling makkelijker de eisen vanuit school aan, kan beter omgaan met examenstress en kan steeds ingewikkeldere lessen aan. Een student met een beperkt werkgeheugen kan zich moeilijker concentreren, kan moeilijker nieuwe stof tot zich nemen en zal lagere resultaten hebben. Leerlingen met een goed werkgeheugen behoren bij de betere leerlingen.

 

Past zich aan het individuele probleem aan

Jungle Memory traint het werkgeheugen in kleine stapjes. Wanneer een leerling verder komt met de training worden de oefeningen uitdagender en meer belastend om het brein uit te dagen harder te werken. Jungle Memory past zich voortdurend aan aan de behoefte en mogelijkheden van de leerling. Zo wordt er nooit te zwaar of te slap getraind, maar telkens op het juiste niveau om succes te kunnen behalen.

 

Verbetert schoolresultaten

Het goede nieuws is dat Jungle Memory het werkgeheugen traint, met een effect op de focus, het zelfvertrouwen en resultaten in slechts 8 weken.

 

Wetenschappelijk bewezen werkzaamheid

Jungle Memory is wetenschappelijk bewezen. De schoolresultaten worden beter bij leerlingen met uiteenlopende klachten, zoals lage cijfers, Dyslexie en Autisme.