Hoogbegaafdheid of ontwikkelingsvoorsprong

In mijn praktijk werk ik ook veel met kinderen die hoogbegaafd zijn of een ontwikkelingsvoorsprong hebben.Ik begeleid kinderen en jongeren met hoogbegaafdheid op verschillende gebieden.Het kan bijvoorbeeld gaan om een verrijkingstraject, versnellen van de lesstofop school, voorbereiden op hoger onderwijs of de combinatie van een specifieke leerstoornis zoals dyslexie en hoogbegaafdheid. Op verzoek begeleid ik ookschoolteams en/ of leerkrachten hoe zij vorm kunnen geven aan hun onderwijsvoor een hoogbegaafde leerling.


Wanneer u het vermoeden heeft dat uw zoon of dochter een ontwikkelingsvoorsprong heeft, kunt u kiezen voor een intelligentie onderzoek. Zo'n onderzoek kan verduidelijken of er daadwerkelijk sprake is van hoogbegaafdheid, welke kwaliteiten meer- of minder ontwikkeld zijn en op welke manier uw zoon en/ of dochter het beste leert.

In mijn praktijk werk ik met de Intelligenitietest WISC-V-NL De WISC-V-NL afnemen duurt ongeveer 2,5 uur.U kunt mij benaderen voor een eerste (vrijblijvend) kennismakingsgesprek, waarin ik de procedure rondom het intelligentie-onderzoek uitleg.