Dyscalculie

In mijn praktijk werk ik veel met kinderen en jongeren die problemen hebben met rekenen of een erge achterstand met rekenen hebben opgelopen. Soms blijkt er na onderzoek sprake te zijn van een rekenstoornis; men spreekt dan van dyscalculie. In mijn behandelingen werk ik onder andere met de remediërende methodes Rekensprint, RekensprintPlus en Rekensprint Extra. Tevens maak ik gebruik van rekenboeken van Ajodakt en Kinheim en van verschillende computerprogramma's gericht op onder andere automatiseren en verduidelijken van verschillende problemen die bij het rekenen voorkomen. Voor de kinderen vanaf groep 5 wordt tevens gebruik gemaakt van de rekenmethode 'Startrekenen'. 

Het kan ook zijn dat uw zoon of dochter erg onzeker is geworden op school als gevolg van een rekenachterstand en daardoor rekenangst of zelfs faalangst heeft ontwikkeld. In mijn benadering probeer ik deze onzekerheid en/ of faalangst om te buigen naar zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid.

Ik oefen nadrukkelijk met de rekendomeinen zoals opgesteld in de referentieniveaus. De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal en rekenen. Er zijn vier fundamentele niveaus en vier streefniveaus (1F t/m 4F en 1S t/m 4S) voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Tussen de vier niveaus is sprake van overgangen of drempels. Dit zijn de overstappen die leerlingen maken binnen het onderwijssysteem.

Wie 'Referentieniveaus uitgelegd' gebruikt moet weten dat het bij rekenen gaat het om vier domeinen of hoofdonderwerpen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.  De fundamentele niveaus richten zich op basale kennis en inzichten en zijn gericht op een meer toepassinggerichte benadering van rekenen. De streefniveaus bereiden al voor op de meer abstracte wiskunde. Bij rekenen is er, in tegenstelling tot taal geen vierde niveau, omdat dat het domein van de wiskunde is.


Voor meer informatie en leeftijdgebonden problematiek kunt u terecht op de site van oudervereniging Balans: 

http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dyscalculie/wat-is-dyscalculie/kenmerken/kenmerken-per-leeftijd/