Cito voorbereiding

Een paar keer per jaar start ik met groepjes leerlingen (max. 5 leerlingen) uit groep 7 of 8 voor Cito voorbereiding. Deze voorbereiding op de CITO Entreetoets (groep 7) of de CITO Eindtoets (groep 8) bestaat uit minimaal 8 bijeenkomsten. Wanneer meer bijeenkomsten wenselijk zijn, is dit in overleg mogelijk. Het is tevens mogelijk de CITO voorbereiding individueel te volgen, bijvoorbeeld wanneer er weinig aanmeldingen zijn. Ook dan bestaat de training uit minimaal 8 bijeenkomsten en zijn meerdere bijeenkomsten mogelijk.


Binnen de Cito voorbereiding wordt aandacht besteed aan:

- Woordenschat
- Spellingregels
- Ontleden

-Begrijpend lezen
-Multiple choise vragen

- Informatieverwerking
- Studievaardigheden

- Rekenen

Het volgen van een CITO voorbereiding kan helpen om vertrouwd te raken met de verschillende vormen van vraagstelling die bij de CITO toetsen gebruikt worden, om te ontdekken welke kennis en/ of vaardigheden nog niet voldoende beheerst worden of om de ergste faalangst mogelijk te verminderen. Het is niet zo dat het volgen van deze voorbereiding bedoeld is om uw zoon of dochter 'klaar te stomen' voor de CITO toetsen. CITO toetsen zijn gemaakt om de vorderingen van uw zoon of dochter systematisch bij te houden of om het leerrendement en de leercapaciteit van uw zoon of dochter in kaart te brengen. CITO toetsen zijn gemaakt om datgene te toetsen wat tot die tijd in zijn geheel geleerd is op school.