Nederlandse les voor anderstaligen of expat kinderen

In mijn praktijk werk ik veel met kinderen die in het buitenland op school hebben gezeten en de overgang maken naar het onderwijs in Nederland. Dit kan basis- of voortgezetonderwijs zijn. Veelal hebben de kinderen in het buitenland Engelstalig onderwijs gevolgd met of zonder extra Nederlandse les.

Meestal komen deze kinderen met een taalachterstand op de basisschool of het voortgezet onderwijs binnen. Deze achterstand komt voornamelijk voor met betrekking tot de woordenschat waar het kind over beschikt en zijn of haar kennis van de spellingregels die tot dan toe gekend zouden moeten zijn. Remedial Teaching richt zich in dit geval in eerste instantie op het verder ontwikkelen van de woordenschat en het aanleren van de spellingregels die uw zoon of dochter zou moeten kennen.

Afhankelijk van de leeftijd van uw zoon of dochter wordt er tijdens de Remedial Teaching gebruik gemaakt van taalspelletjes, woordenschat oefeningen, leesteksten en verschillende computerprogramma's.

Ik werk met materialen van Ajodakt, verschillende voorleeswoordenboeken van van Dale, de taal en spellingmethoden 'Taaljournaal' en 'Taal op Maat', Nieuwsbegrip (een format voor begrijpend lezen) en Basics van Noordhoff voor kinderen uit groep 7 en/ of 8. Tevens maak ik gebruik van  verschillende computerprogramma's van uitgever Karakter Interactive en van het spellingprogramma 'Woordenhaai' op de computer.